Vardag i lokalsamhället

 

28 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Barndomsminnen från Rödje-Fants i Östersundom Maggi och Totti minns sin barndomstid 1917-19181917-1918
Dödsskjutning i Jeppo år 1916 Ulla von Essen-Koskimies, f. 13.3.1912, berättar om sina upplevelser, då farbror Jürgen von Essen sköts av ryska gendarmer (polissoldat) 10 september 1916.10.9.1916
En tonårings brev från Jeppo år 1917 Ellen, 14 år, skriver till sin vän Anna, som emigrerat till Amerika.20.5.1917
Fängslade lotsar och fiskare Fängelsvistelse på Skatudden i Helsingfors28.11.-17.12.1917
Första bilen i Östersundom Tottis minne av den första bilen i Östersundom1917
Första majdemonstration i Pargas 1917 Pargas Svensak Arbetarförening demonstrerade den 1 maj år 1917 med 600 deltagare1.5.1917
Granitbrottet i Edö Kyrkslätt invid Obbnäsfjärden. Granitbrott planerat för brytning i Kyrkslätt under åren 1914-1925 men avstannade redan 1917-1918.29.11.1913-1925
Händelser kring Wrethalla 1917 1917
Jorvas kvarn i Kyrkslätt Hemming Elfving byggde kvarnen år 19181918-1968
Kvarnen i Överby Kyrkslätt. Överby vattenkvarn invid Kvarnbyån i Överby Kyrkslätt år 1918.1914-1928
Kyrkslätt Handelslag började sin verksamhet år 1917 Utvecklades under 1920- och 1930-talet till det största affärsföretaget av denna art på den svenska landsbygden i vårt land.1917-2017
Kyrkslätts hembygdsförenings möte Kyrkslätts hembygdsförenings möte den 30 december 1918.30.12.1918
L M Ericsson i Finland från år 1918. Oy L M Ericsson Ab är verksam i Jorvas by i Kyrkslätt.1876-1971
Livsmedelsbrist i Pargas Livsmedelsnämnden ransonerar dagligvarorna1917-1918
Maria Fjodorovna av Ryssland Tavla av kejsarinnan i finländska hem.1870-1917
Masaby Telefon AB i Kyrkslätt expanderade år 1918 I april 1915 grundade Masaby Telefon AB slöt ett avtal den 5 januari 1918 med Masaby Telefonförening som då uppgick i Masaby Telefon AB.1880-1924
Protokoll från kommunalstämman 1917 Grundande av brandkår15.7.1917
Protokoll från kommunalstämman 1917 Kommunens småskolor3.8.1913-24.1.1914
Tottis barndomsminnen från 1917-1918 Torsten Blomberg minns tiden då Finland blev självständigt1917-1918
Tågtidtabell för kustbanan. Tågtidtabell i Svenska Tidningen tisdagen den 11 december 1917.11.12.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om det dagliga livet och arbetet på hemgården i Malax.22.8.1917-3.10.
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om vädret i oktober 1917 i Malax.9.10.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om sjukvård och behandling av krämpor i 1900-talets början.19.10.1917
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om bröllops- och julfirande i Malax.15.8.1917-25.12.
Ur Alma Stoors dagbok Alma Stoor (1901-1928) var 16 och 17 år när hon skrev dagboken 1917 och 1918. Den här texten handlar om hur fattigt det var i Finland efter kriget, och hur flickorna Stoor och deras kamrater försökte hjälpa sina medmänniskor så gott de kunde.22.12.1917
Ur Berta Stoors dagbok Berta Stoor (1903-1932) var 14 och 15 år när hon skrev dagbok 1917 och 1918. Hon var syster till Alma Stoor och författarinnan Elin Herrgård. Här skriver Berta om det politiska läget i Malax och i Finland 1917.26.9.1917-8.12.
Ur Berta Stoors dagbok Berta Stoor (1903-1932) var 14 och 15 år när hon skrev dagbok. Hon var syster till Alma Stoor och författarinnan Elin Herrgård. Här skriver Berta om fäbodlivet och den stora brand som utbröt i Malax 1917.7.8.1917
Vad hände i Pargas i januari 1917? Händelser saxade ur Åbo Underrättelser och Västra Finland.1.1.1917