Välkommen till Finland 1917

 - lokalhistoriska berättelser från tiden 1917-1918.

 

Här finns berättelser samlade från en orolig tid i Finland historia d.v.s. åren 1917-1918. Den här tiden som präglades av social nöd, uppror och en självständighetsförklaring och som slutade med ett inbördeskrig har kallats bland annat Frihetstiden, Klasskriget och Frihetskriget.

Mycket finns skrivet om den här tiden men mera då med fokus på de stora krigshändelserna. Trots oroliga tider fanns en vardag, men hur såg den ut? På vilket sätt påverkade händelserna vardagen och livet i allmänhet?

Här finns material som har berättats av de som var med, samlats, sparats och publicerats främst av Hembygdsföreningar runt om i Svenskfinland. Genom att tillsammans skapa den här digitala utställningen vill vi lyfta fram inte bara krigshändelserna utan även vardagen; den vanliga människans liv och vardag. Många av de saker du kommer att läsa om här är för ”obetydliga” för att komma med i historieböckerna men för dem som det  en gång berörde var det en stor sak. De är absolut värda att berättas för att komplettera bilden av den här tiden i Finlands historia. 

 

Här kan du läsa om 1917-1918 års händelser i korthet.  Texten är skriven av FD Matias Kaihovirta, forskare vid Åbo Akademi.